Handen in de klas binnen het Passend Onderwijs

De Zonnehoek biedt ambulante begeleiding aan. Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij een ambulant begeleider naar de (speciaal) basisschool komt om een leerling met een extra ondersteuningsvraag individueel te begeleiden.

Voor wie

Ambulante begeleiding kan gaan om slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling.

Ambulante begeleider

De werkzaamheden van een ambulante begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Door de ondersteuner van het Samenwerkingsverband wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat besproken wordt met ambulant begeleider, school en ouders.

De mogelijkheden

Heeft u een leerling op school met een extra ondersteuningsbehoefte in de vorm van handen in de klas? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Optie 1:

Uw school benoemt zelf een onderwijsassistente of leerkracht voor deze extra uren en laat deze medewerker coachen door de ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband. De voordelen hiervan zijn dat de medewerker de school en werkwijze kent en de ervaring die opgebouwd wordt blijft in de school. Het risico;  de medewerker heeft een tijdelijke benoeming en moet ervaring opdoen in het werken met deze leerlingen en leert van deze ene situatie.

Optie 2:

Uw school vraagt de extra handen in de klas aan de ambulante dienst van het speciaal onderwijs en deze werkt samen met de ambulant begeleider/gedragskundige van het Samwenwerkingsverband.

Voordelen;  de medewerker van de ambulante dienst van het SO blijft in dienst bij SO en wordt uitgeleend voor de ondersteuningsvraag. Deze medewerker heeft zelf ervaring met leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte of gedrag en heeft beschikking tot speciale leermiddelen of lesaanpassingen. Deze medewerker ziet meerdere situaties op verschillende scholen en kan kruisbestuiving van kennis toe passen.

Hoe vorm te geven?

  • De directeur van de school neemt contact op met de ambulante dienst van De Zonnehoek en samen wordt overlegd of er al veel expertise is en welke ambulant begeleider of verdeling van inzet het beste zou passen. Bijvoorbeeld klassenassistent taken of ook meer vorm geven van lezen en gedrag leren lezen.

  • Een kopie van de indicatie van het Samenwerkingsverband wordt opgestuurd en de ambulante dienst stuurt een bevestigingsbrief met belofte van uitvoering van deze ondersteuningsvraag oftewel tijdelijke benoeming.

  • Met de zorgcoördinator wordt vervolgens overlegd tav tijdstippen, overleggen en er wordt contact opgenomen met de betrokkene van het Samenwerkingsverband.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.