Heeft u een leerling op school met een extra ondersteuningsbehoefte?

De Zonnehoek deelt graag haar expertise met anderen. Deze expertise is in de afgelopen jaren opgebouwd door het werken met leerlingen, waarbij het onderwijs aanpassingen behoeft.

Voor wie

Ambulante begeleiding kan gaan om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen met een specifiek syndroom of kinderen waarvoor het leren lastig is door een complexe thuissituatie.
De ondersteuning kan ook ingezet worden voor de leerkracht of de ouders van de leerling.

Ambulante begeleider

De werkzaamheden van een ambulante begeleider bestaan onder andere uit advies en coaching. Door de ondersteuner van het Samenwerkingsverband wordt een ondersteuningsplan opgesteld dat besproken wordt met ambulant begeleider, school en ouders.

De mogelijkheden

Heeft u een leerling op school met een extra ondersteuningsbehoefte?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Optie 1:

Een consult rond een leerling met een specifieke onderwijsvraag.

Optie 2:

Inzet van een ambulant begeleidingstraject waarbij de leerkracht en onderwijsassistent coaching krijgt middels 10 schoolbezoeken. Dit kan rondom een leerling, maar ook op klassenniveau of rondom een onderwijsgebied.

Optie 3:

Inzet van ‘Handen in de klas’, waarbij de indicatie voor de extra inzet, door een medewerker van De zonnehoek wordt uitgevoerd op locatie in samenwerking. De indicatie kan vanuit het SWV worden afgegeven of via uw bestuur met een gerichte ureninzet

Optie 4:

Een specifieke scholing rondom een onderwijsvraag en andere aanpak van de situatie op klassenniveau of schoolniveau.

Hoe vorm te geven?

  • Consultvraag:
    Bel met De Zonnehoek voor overleg met de ambulant begeleider.

  • Handen in de klas: we gaan met elkaar een detachering van personeel aan, volgens het stappenplan contract.

  • Scholing: Bel met De Zonnehoek voor een overleg rondom de scholing, zodat we maatwerk kunnen leveren.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kun u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.